Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie
2016.12.02  Ogłoszenie Ogłoszenie o konkursie pobierz
Materiały informacyjne  pobierz
Załączniki  MI zał nr 1 - formularz ofertowy  pobierz
MI zał nr 2 - formularz cenowy pobierz
MI zał nr 3 - wykaz sprzętu
pobierz
MI zał nr 4 - umowa na badania laboratyjne pobierz
MI zał nr 5 - projekt umowy najmu pobierz
MI zał nr 6 - wykaz usług pobierz
MI zał nr 7 - wykaz osób pobierz
Załącznik nr 1 do umowy najmu - plan pobierz
Załącznik nr 2 do umowy najmu - protokół zdawczo-odbiorczy - wykaz sprzętu pobierz
Załącznik nr 3 do umowy najmu - wykaz sprzętu pobierz
Załącznik nr 5 do umowy na badania laboratoryjne - zasady środowiskowe pobierz
Załącznik nr 6 do umowy na badania laboratoryjne - zasady BHP pobierz
2016.12.08         Wyjaśnienia 08.12.2016r pobierz
MI Materiały informacyjne - modyfikacja pobierz
MI załącznik nr 2 - formularz cenowy - modyfikacja pobierz
MI załącznik nr 4 umowa na badania laboratoryjne - modyfikacja pobierz
2016.12.28   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu pobierz