Data Nazwa Numer sprawy  
2016.12.16 Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 37 części SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 szczegóły
2016.11.22 Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Parczewie wraz z wynajmem pomieszczenia SPZOZ.V.ZP-3521/15/2016 szczegóły
2016.11.15 Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/16/2016 szczegóły
2016.10.28 Opracowanie projektów wykonawczych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 o Oddział Geriatrii, Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji” SPZOZ.V.ZP-3521/14/2016 szczegóły
2016.10.04 Opracowanie projektów wykonawczych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 o Oddział Geriatrii, Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji” SPZOZ.V.ZP-3521/13/2016 szczegóły
2016.09.12 Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/12/2016 szczegóły
2016.06.13 Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ.V.ZP-3521/10/2016 szczegóły
2016.06.09 Dostawa i wymiana lampy wraz z układem chłodzenia do tomografu komputerowego SOMATON Emotion 16 wraz z uruchomieniem oraz wykonaniem testów jakościowych SPZOZ.V.ZP-3520/11/2016 szczegóły
2016.06.07 Dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 szczegóły
2016.05.20 Dostawa Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem SPZOZ.V.ZP-3520/9/2016 szczegóły
2016.04.21 Dostawa aparatu do znieczuleń ogólnych SPZOZ.V.ZP-3520/7/2016 szczegóły
2016.03.30 Dostawa aparatu do znieczuleń ogólnych, stołów operacyjnych i ssaków SPZOZ.V.ZP-3520/6/2016 szczegóły
2016.03.14 Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016 szczegóły
2016.03.01 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej SPZOZ.V.ZP-3520/5/2016 szczegóły
2016.02.09 Dostawa artykułów spożywczych SPZOZ.V.ZP-3520/3/2016 szczegóły
2016.02.05 Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ.V.ZP-3521/4/2016 szczegóły
2016.01.26 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych  dla SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/1/2016 szczegóły