DataNazwa
2018.12.07Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Urologicznaszczegóły
2018.12.06Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Laryngologicznaszczegóły
2018.12.06Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznychszczegóły
2018.12.06Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholuszczegóły
2018.12.04Konkurs ofert na zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholuszczegóły
2018.10.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeńzdrowotnych w Oddziale Dziecięcym.szczegóły
2018.09.25Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracowni Endoskopowej w zakresie znieczulenia podczas wykonywania badania kolonoskopii w ramach projektu "Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie bialskim"szczegóły
2018.09.19Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracowni Endoskopowej w zakresie znieczulenia podczas wykonywania badania kolonoskopii w ramach projektu "Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim"szczegóły
2018.08.14Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowymszczegóły
2018.08.14Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie "Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim"szczegóły
2018.08.10Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowymszczegóły
2018.07.20Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowymszczegóły
2018.07.11Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleradiologiiszczegóły
2018.06.26Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleradiologiiszczegóły
2018.06.13Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w podregionie bialskim w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, numer i nazwa Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnejszczegóły
2018.02.21Konkurs na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Bloku Operacyjnymszczegóły
2018.01.31Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskimszczegóły
2018.01.03Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w: - Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, - Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia do Alkoholuszczegóły