Data Nazwa
2018.12.07 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Urologiczna szczegóły
2018.12.06 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Laryngologiczna szczegóły
2018.12.06 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych szczegóły
2018.12.06 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu szczegóły
2018.12.04 Konkurs ofert na zawarcie umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu szczegóły
2018.10.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeńzdrowotnych w Oddziale Dziecięcym. szczegóły
2018.09.25 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracowni Endoskopowej w zakresie znieczulenia podczas wykonywania badania kolonoskopii w ramach projektu "Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie bialskim" szczegóły
2018.09.19 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracowni Endoskopowej w zakresie znieczulenia podczas wykonywania badania kolonoskopii w ramach projektu "Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim" szczegóły
2018.08.14 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szczegóły
2018.08.14 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie "Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim" szczegóły
2018.08.10 Konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym szczegóły
2018.07.20 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szczegóły
2018.07.11 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleradiologii szczegóły
2018.06.26 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleradiologii szczegóły
2018.06.13 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w podregionie bialskim w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, numer i nazwa Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej szczegóły
2018.02.21 Konkurs na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym szczegóły
2018.01.31 Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim szczegóły
2018.01.03 Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w: - Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, - Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia do Alkoholu szczegóły