KATALOG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH
WYKONYWANYCH W SPZOZ PARCZEW
 Sollux, Termożele, Stymulacje, Kinezyterapia 
1. Ćwiczenia bierne, czynno-birne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem) – co najmniej 15 minut
2. Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne) – co najmniej 15 minut
3. Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia   specjalne) 
4. Nauka czynności lokomocji
5. Mobilizacje czynnościowe
6. Wyciągi
7. Inne formy usprawniania
 Masaż
1. Masaż suchy - częściowy – minimum 20 minut na jednego pacjenta w tym min. 15 minut czynnego masażu (suma masaży częściowych nie może przekraczać 16 pkt. w warunkach ambulatoryjnych i 24 pkt. w warunkach domowych, łączny czas zabiegu nie mniejszy niż 30 minut, w tym 25 minut masażu czynnego).
2. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
 Elektrolecznictwo
1. Galwanizacja
2. Jonoforeza
3. Elektrostymulacja
4. Prądy diadynamiczne
5. Prądy interferencyjne
6. Prądy TENES
7. Prądy TREBERTA
8. Prądy KOTZA
9. Ultradźwięki miejscowe
10.Ultrafonoreza
 Leczenie polem elektromagnetycznym
1. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
2. Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
 Światłolecznictwo
1. Naświetlanie promieniami IR, UV, Sollux – ogólne
2. Naświetlanie promieniami IR, UV, Sollux – miejscowe
3. Laseroterapia punktowa
4. Ciepłolecznictwo – termożele
 Termoterapia
1. Okłady wilgotne, cieplne i zimne
2. Kąpiele
3. Kąpiel wirowa kończyn
 Krioterapia
1. Krioterapia – miejscowa (żele, lód, powietrze)
 Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne