Poradnia Pediatryczna

Telefon do informacji: 83 3552161

Telefon do rejestracji: 83 3552173

 

  • Lek. med. Monika Naumiuk – specjalista pediatrii

od 19.02.2024 r.

Poniedziałek12:00 – 14:00
Środa12:00 – 14:00


Lokalizacja: II piętro budynku głównego Szpitala, przed Oddziałem Dziecięcym.

Poradnia Pediatryczna funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizując:

- świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne – wykonywane po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Parczewie, w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.