Poradnia Pediatryczna

Telefon do informacji: 83 3552161

Telefon do rejestracji: 83 3552173

Godziny przyjęć:

lek. Monika Naumiuk - specjalista w dziedzinie pediatrii

Poniedziałek

10:00 - 13:00

Środa

08:00 - 13:00

Lek. Raid Haidar - specjalista w dziedzinie neonatologii, pediatria

Czwartek

10:00 - 11:00

Lokalizacja: II piętro budynku głównego Szpitala, przed Oddziałem Dziecięcym.

Poradnia Pediatryczna funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizując:

- świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne – wykonywane po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Parczewie, w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.