Oddział Dzienny Psychiatryczny funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Placówka realizuje zadania związane z udzielaniem świadczeń terapeutycznych obejmujących diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, powyżej 18 roku życia z zakresu chorób dotyczących zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, z wyłączeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków (substancji) psychoaktywnych oraz upośledzenia umysłowego.

Zadania realizowane w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są przez lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki i pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku przez minimum 5 godzin dziennie (8:00 – 13:00).

Oddział dysponuje 10 miejscami.

Każdy z pacjentów Oddziału Dziennego uczestniczy w zajęciach grupowych w pomieszczeniach do psychoterapii grupowej oraz terapii zajęciowej, a w trakcie przerwy obiadowej pacjenci otrzymują posiłek.

Godziny pracy:

Poniedziałek

08:00 - 13:00

Wtorek

08:00 - 13:00

Środa

08:00 - 13:00

Czwartek

08:00 - 13:00

Piątek

08:00 - 13:00

W celu przyjęcia na Oddział niezbędne są następujące dokumenty:

  • skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

  • Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 83 355 21 70.