TABLICA INFORMACYJNA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

 BUDYNEK GŁÓWNY
    II PIĘTRO
      ODDZIAŁ CHIRURGICZNO-URAZOWY
      ODDZIAŁ DZIECIĘCY
      ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
      BLOK OPERACYJNY
 
    I PIĘTRO
      ODDZIAŁ INTERNISTYCZO-KARDIOLOGICZNY
      ODDZIAŁ GERIATRYCZNY
      ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
 
    PARTER
      ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
      ODDZIAŁ ANESTEZIOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII
      SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
      IZBA PRZYJĘĆ
      PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ
      PRACOWNIA RENTGENOWSKA
      PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
      GABINET USG
 
    NISKI PARTER
      DZIAŁ FIZJOTERAPII
      KUCHNIA
      STOŁÓWKA
      KAPLICA
 
 BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
     II PIĘTRO
      PORADNIE SPECJALISTYCZNE
      DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SPZOZ
 
    I PIĘTRO
      PORADNIE SPECJALISTYCZNE
 
    PARTER
      PORADNIE SPECJALISTYCZNE
      PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
 
 BUDYNEK APTEKI
     PARTER
       APTEKA SZPITALNA
 
 
 
BUDYNEK CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHIATRII
   I PIĘTRO
       CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
    PARTER
       OODZIAŁ PSYCHIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UZALEŻNIEŃ
       IZBA PRZYJĘĆ
    NISKI PARTER
       ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
       POMIESZCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
 
 BUDYNEK CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
       ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
       PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO