Na terenie SP ZOZ w Parczewie działają następujące organizacje reprezentujące sprawy pracownicze.
• Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy ZOZ Parczew
• Związek Zawodowy pracowników Ochrony Zdrowia w Parczewie
• Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy