CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) jest jednostką SP ZOZ w Parczewie, której zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze (obejmującym powiaty: parczewski, włodawski oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów) w formie pomocy stacjonarnej i całodobowej, doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, którego nowelizacja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego nadała SP ZOZ w Parczewie status realizatora pilotażu.

Centrum Zdrowia Psychicznego nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Zakresy te realizowane są przez odrębne komórki SP ZOZ w Parczewie, niewchodzące w skład CZP.

Kierownik CZP: lek. Tomasz Pyter – specjalista w dziedzinie psychiatrii, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej
Tel.: 606 748 032

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Parczewie wchodzą komórki, które udzielają świadczeń:

w zakresie ambulatoryjnym

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny przy SPZOZ we Włodawie, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00.

Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, tel.: 534 055 319, 508 767 143; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Lubartowie, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00.

Adres: ul. Lipowa 3a (I piętro), 21-100 Lubartów, tel.: 574 335 814, 81 475 33 50; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) funkcjonuje przy Poradni Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubartowie.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłaszania się pacjenta w celu uzyskania pomocy z zakresu opieki psychiatrycznej.

Do PZK nie jest wymagane skierowanie.

Do zadań PZK należy:
- udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w CZP,
- przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb,
- uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
- w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ we Włodawie, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00.

Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa; tel.: 508 767 070, 508 767 006

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubartowie, czynna od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-18:00.

Adres: ul. Lipowa 3a (I piętro), 21-100 Lubartów; tel.: 533 709 254, 81 475 33 50

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Parczewie, czynna zgodnie z harmonogramem.

Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew; tel.: do rejestracji: 83 355 21 72


Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) należy realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych oraz sesji psychoterapii.

Do świadczeń PZP udzielanych przez:
- psychiatrę nie jest wymagane skierowanie,
- psychologa / psychoterapeuty jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (z wyjątkiem okresu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego).

w zakresie stacjonarnym

Oddział Psychiatryczny, czynny całą dobę.

Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew; tel. sekretariatu: 83 355 21 70; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator: lek. Michał Polit – specjalista w dziedzinie psychiatrii; tel.: 83 355 21 23
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Agnieszka Kamińska – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego; tel.: 83 355 21 69

Personel: lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, sanitariusze, salowe.

Do Oddziału Psychiatrycznego:
- skierowanie jest ważne 14 dni i może je wystawić dowolny lekarz,
- skierowanie nie jest wymagane w trybie nagłym, po decyzji lekarza izby przyjęć.

Do zadań Oddziału Psychiatrycznego należy:
- całodobowa diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
- specjalistyczna opieka lekarska, porady lekarza psychiatry,
- farmakoterapia, psychoterapia indywidualna i grupowa,
- terapia zajęciowa,
- opieka pielęgniarska.

Izba Przyjęć (psychiatryczna), czynna całą dobę.

Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew; tel.: 83 355 21 66

Do zadań Izby przyjęć należy:
- udzielane świadczeń całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych, niezakończonych hospitalizacją w oddziale stacjonarnym, obejmujących w razie potrzeby zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz zapewnienie transportu, w razie konieczności kontynuacji dalszego leczenia specjalistycznego,
- wykonywanie procedur związanych z badaniem podmiotowym i przedmiotowym pacjentów przyjmowanych do Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, którzy zgłaszają się na podstawie skierowania lekarskiego lub są przywożeni przez zespół Ratownictwa Medycznego albo Policję oraz zgłaszają się bez skierowania lekarskiego w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

w zakresie dziennym

Oddział Dzienny Psychiatryczny, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00-13:00.

Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew; tel.: 83 355 21 71

Personel: lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny.

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest wymagane skierowanie wystawione przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do świadczeń udzielanych w Oddziale Dziennym kwalifikuje lekarz psychiatra.

Do zadań Oddziału Dziennego Psychiatrycznego należy udzielanie świadczeń terapeutycznych obejmujących diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, z zakresu chorób dotyczących zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, z wyłączeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków (substancji) psychoaktywnych oraz upośledzenia umysłowego.

w zakresie leczenia środowiskowego (domowego)

Zespół Leczenia Środowiskowego, czynny zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew; tel.: 83 355 21 65

Personel: lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii lub lekarze w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, logopeda

Do świadczeń udzielanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego kwalifikuje lekarz psychiatra.

Do zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego należy realizacja porad, wizyt domowych lub środowiskowych, sesji psychoterapii, udzielanych w środowisku zamieszkania, ujętych w kompleksowy program terapeutyczny; realizowanych przez zespół leczenia środowiskowego lub domowego w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem i jego rodziną.