Plan przetargów

Data Nazwa Numer sprawy
2020.12.14 Usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych SPZOZ.ZP.3521.2.2020 szczegóły
2020.04.30
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
55/2020/N/Parczew szczegóły
2020.02.24
Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych CliniNet wraz z usługą optymalizowania grup JGP, STER, NetRAAD i Żywienie firmy CompuGroup Medical Polska w SP ZOZ w Parczewie
SPZOZ.ZP.3521.1.2020 szczegóły