Plan przetargów

DataNazwaNumer sprawy 
2018.11.16Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w Parczewie.SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018szczegóły
2018.10.11Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych , Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018szczegóły
2018.09.25Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej
SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018
SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018szczegóły
2018.09.20Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/11/2018szczegóły
2018.09.17Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP ZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/13/2018szczegóły
2018.08.14Rozwój e-usług w SP ZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3520/10/2018szczegóły
2018.06.11Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3522/9/2018szczegóły
2018.05.24Dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnychSPZOZ.V.ZP-3520/8/2018szczegóły
2018.05.10Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3522/7/2018szczegóły
2018.04.12„Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby SOR" w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”SPZOZ.V.ZP-3520/6/2018szczegóły
2018.03.02„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na SOR” w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018szczegóły
2018.02.27Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych                    SPZOZ.V.ZP-3520/5/2018szczegóły
2018.02.20Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznegoSPZOZ.V.ZP-3520/4/2018szczegóły
2018.02.12Dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3520/2/2018szczegóły
2018.02.09Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3520/3/2018szczegóły