Plan przetargów

Data Nazwa Numer sprawy  
2018.11.16 Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w Parczewie. SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018 szczegóły
2018.10.11 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych , Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018 SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018 szczegóły
2018.09.25 Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej
SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018
SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 szczegóły
2018.09.20 Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/11/2018 szczegóły
2018.09.17 Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/13/2018 szczegóły
2018.08.14 Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018 szczegóły
2018.06.11 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3522/9/2018 szczegóły
2018.05.24 Dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnych SPZOZ.V.ZP-3520/8/2018 szczegóły
2018.05.10 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3522/7/2018 szczegóły
2018.04.12 „Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby SOR" w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału” SPZOZ.V.ZP-3520/6/2018 szczegóły
2018.03.02 „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na SOR” w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału” SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018 szczegóły
2018.02.27 Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych                     SPZOZ.V.ZP-3520/5/2018 szczegóły
2018.02.20 Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego SPZOZ.V.ZP-3520/4/2018 szczegóły
2018.02.12 Dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/2/2018 szczegóły
2018.02.09 Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/3/2018 szczegóły