„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na SOR” w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”
2018.03.02Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
Załącznik nr 4 - Pakiet 1pobierz
Załącznik nr 5 - Pakiet 2pobierz
Załącznik nr 6 - Pakiet 3pobierz
Załącznik nr 7 - Pakiet 4pobierz
Załącznik nr 8 - Pakiet 5pobierz
Załącznik nr 9 - Warunki gwarancji serwisupobierz
Załącznik nr 10 - Wzór umowypobierz
Załącznik nr 11 - Wykaz dostawpobierz
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
2018.03.06 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.03.12 Wyjaśnienia SIWZ (2)pobierz
2018.03.13     Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZ (3)pobierz
2018.03.14 Wyjaśnienia SIWZ (4)pobierz
2018.03.16 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.04.04 Wybór ofertypobierz
2018.04.25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz