Oddział Geriatryczny został utworzony 1 stycznia 1999 r. na bazie istniejącego od 1985 r, Oddziału dla Przewlekle Chorych. Jest usytuowany na parterze, dwukondygnacyjnego, osobnego budynku, z dogodnym podjazdem dla samochodów i wózków inwalidzkich.

Jest to oddział 33 łóżkowy, o profilu internistycznym, ukierunkowany na świadczenie usług diagnostyczno - leczniczych i rehabilitacyjnych pacjentom powyżej 65 roku życia. Wyposażony jest w urządzenia zwiększające wygodę i bezpieczeństwo pacjentów (poręcze, uchwyty, antypoślizgowa podłoga itp.) oraz dostateczną ilość sprzętu rehabilitacyjnego.Pacjenci mogą korzystać z kuchenki, lodówki, świetlicy z telewizorem oraz posługi duszpasterskiej.

Oddział Geriatryczny świadczy pełen zakres procedur diagnostyczno - leczniczych na poziomie szpitala powiatowego, z możliwością ich rozszerzenia o konsultacje i procedury wysokospecjalistyczne. Ważną rolę w procesie terapeutycznym spełnia fizykoterapia i kinezyterapia, realizowana przez wykwalifikowany personel. W oddziale wdrożone są specjalistyczne procedury pielęgnacyjne i edukacyjne m.in. program profilaktyki i zwalczania odleżyn, program edukacji w cukrzycy i otępieniach.

Personel stara się zapewnić pacjentom wysoką jakość świadczonych usług oraz troskliwą opiekę lekarzy, pielegniarek, opiekunek medycznch i sanitariuszy. Średni czas pobytu pacjenta w oddziale wynosi 7-8 dni. Czas oczekiwania na przyjęcie to 1-2 dni, a w przypadku konieczności nagłej hospitalizacji, chorzy przyjmowani są na bieżąco.

Pacjenci wypisywani z oddziału mogą korzystać z konsultacji i kontynuować leczenie w Poradni Geriatrycznej, w której porad udziela Koordynator oddziału.

Oddział posiada akredytację umożliwiającą szkolenie lekarzy w dziedzinie geriatrii, jest także bazą szkoleniową dla pielęgniarek i uczniów Medycznego Studium Zawodowego.

 
Lekarze pracujący w oddziale:
Koordynator: Lek. med. Anna Kędracka
specjalista Chorób wewnętrznych i Geriatrii
• Z-ca koordynatora Lek.med. Grzegorz Chustecki
specjalista Medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z Geriatrii
Lek. med. Dariusz Widomski
specjalista Medycyny rodzinnej i Geriatrii
Lek. med. Marcin Cioch
specjalista Chorób wewnętrznych
Lek. med. Lolita Matyjaszczyk
rezydent Chorób wewnętrznych
 Lek. med. Agnieszka Kozyra
rezydent Chorób wewnętrznych
Lek. med. Piotr Maj
specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej
 Lek. med. Kamil Tokarczyk
 
Psycholog:
mgr Samanta Kaczorek-Lamczyk
mgr Paulina Markowska
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Ewa Korniluk
Pielęgniarki: specjaliści, dyplomowane
Technicy rehabilitacji
Salowi
Opiekunki medyczne