Personel Oddziału:

• koordynator: Lek. med. Anna Kędracka
specjalistaw dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

• Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Piel. Edyta Krzywda-Robak
– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Oddział Geriatryczny został utworzony 1 stycznia 1999 r. na bazie istniejącego od 1985 r, Oddziału dla Przewlekle Chorych. Jest usytuowany na I piętrze budynku głównego szpitala z dogodnym podjazdem dla samochodów i wózków inwalidzkich.

Jest to oddział 38 łóżkowy, o profilu internistycznym, ukierunkowany na świadczenie usług diagnostyczno - leczniczych i rehabilitacyjnych pacjentom powyżej 65 roku życia. Wyposażony jest w urządzenia zwiększające wygodę i bezpieczeństwo pacjentów (poręcze, uchwyty, antypoślizgowa podłoga itp.) oraz dostateczną ilość sprzętu rehabilitacyjnego.Pacjenci mogą korzystać z kuchenki, lodówki oraz posługi duszpasterskiej.

Oddział Geriatryczny świadczy pełen zakres procedur diagnostyczno - leczniczych na poziomie szpitala powiatowego, z możliwością ich rozszerzenia o konsultacje i procedury wysokospecjalistyczne. Ważną rolę w procesie terapeutycznym spełnia fizykoterapia i kinezyterapia, realizowana przez wykwalifikowany personel. W oddziale wdrożone są specjalistyczne procedury pielęgnacyjne i edukacyjne m.in. program profilaktyki i zwalczania odleżyn, program edukacji w cukrzycy i otępieniach.

Personel stara się zapewnić pacjentom wysoką jakość świadczonych usług oraz troskliwą opiekę lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych i sanitariuszy. Średni czas pobytu pacjenta w oddziale wynosi 7-8 dni. Czas oczekiwania na przyjęcie to 1-2 dni, a w przypadku konieczności nagłej hospitalizacji, chorzy przyjmowani są na bieżąco.

Pacjenci wypisywani z oddziału mogą korzystać z konsultacji i kontynuować leczenie w Poradni Geriatrycznej, w której porad udziela Koordynator oddziału.

Oddział posiada akredytację umożliwiającą szkolenie lekarzy w dziedzinie geriatrii, jest także bazą szkoleniową dla pielęgniarek i studentów kierunków medycznych.