DataNazwaNr sprawy
2012.12.28 Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznejSPZOZ.V.ZP-3520/23/201szczegóły 
2012.12.05 Ogłoszenie o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne szczegóły 
2012.11.26 Dostawa leków o szacunkowej wartości powyżej 5000 euro poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych SPZOZ.V.ZP-3541/5/201szczegóły 
2012.11.23Usługa prania bielizny szpitalnej na zewnątrzSPZOZ.V.ZP-3521/21/2012szczegóły 
2012.11.22 Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznejSPZOZ.V.ZP-3520/22/201szczegóły 
2012.10.26 Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/20/201szczegóły 
2012.10.09 Dostawa analizatora parametrów krytycznych SPZOZ.V.ZP-3520/19/2012 szczegóły
2012.09.21 Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych SPZOZ.V.ZP-3520/18/2012 szczegóły 
2012.08.13 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych SPZOZ.V.ZP-3520/17/2012 szczegóły
2012.07.03 Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych. SPZOZ.V.ZP-3520/16/2012 szczegóły 
2012.06.25  Dostawa urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy SPZOZ.V.ZP-3520/14/2012 szczegóły 
2012.06.20Dostosowanie SPZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznychSPZOZ.V.ZP-3522/15/2012szczegóły 
2012.06.12Przetarg na wynajem lokalu - rozstrzyniętyszczegóły
2012.05.21Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizelinySPZOZ.V.ZP-3520/13/2012szczegóły 
2012.05.14Dostawa urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatoraSPZOZ.V.ZP-3520/12/2012szczegóły
2012.05.02 Ogłoszenie o sprzedaży z magazynu szczegóły
2012.04.06 Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych SPZOZ.V.ZP-3520/10/2012 szczegóły 
2012.03.27 Dostosowanie SPZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych SPZOZ.V.ZP-3522/8/2012 szczegóły 
2012.03.26 Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/11/2012 szczegóły
2012.03.16 Dostawa nabiału i jaj SPZOZ.V.ZP-3520/9/2012 szczegóły 
2012.03.06 Obsługa pośmiertna osób zmarłych oraz wynajem pomieszczeńszczegóły
2012.02.20 Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie ...SPZOZ.V.ZP-3521/7/2012 szczegóły
2012.02.15Dostawa pieczywa, nabiału, jaj i drobiu...SPZOZ.V.ZP-3520/6/2012szczegóły
2012.02.15Dostawa respiratora transportowo - stacjonarnego...SPZOZ.V.ZP-3520/5/2012szczegóły
2012.02.06Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/4/2012szczegóły
2012.01.31Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/3/2012szczegóły
2012.01.16Dostawa artykułów spożywczych, ryb, mięsa-wędliny, drobiu i jajSPZOZ.V.ZP-3520/2/2012szczegóły
2012.01.05Dostawa wyrobów i akcesoriów medycznychSPZOZ.V.ZP-3520/1/2012szczegóły