Świadczymy usługi diagnostyczne w zakresie:
- badań tomografii komputerowej (CT, TK)
- bez użycia środka kontrastowego
- z użyciem środka kontrastowego (z użyciem niejonowych środków kontrastowych)
- okolic anatomicznych ciała (głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłupy z podziałem na okolice anatomiczne, koniczyny górne z podziałem na okolice anatomiczne, koniczyny dolne z podziałem na okolice anatomiczne, angiografia)
Badania tomografii komputerowej wykonywane są:
- całą dobę
Rejestracja Pracowni:
- czynna w dni robocze
- w godzinach 8.00 – 15.00
Kontakt:
Tel. (83) 355 21 92 - rejestracja
Tel. (83) 355 21 91 – pracownia tomografii komputerowej
Tel. (83) 355 21 85 – stacja opisowa lekarska
Uwagi dla pacjentów:
     - Warunkiem wykonania badania jest skierowanie lekarskie określające rodzaj badania
     - Informacja dla NZOZ - Przychodni, Poradni Specjalistycznych, innych Gabinetów Lekarskich w celu
       przygotowania pacjenta do badania CT  z zastosowaniem środka kontrastowego w Pracowni Tomografii Komputerowej:
1. Na badanie do Pracowni Tomografii Komputerowej pacjent zgłasza się z czytelnie wypełnionym skierowaniem.
Skierowanie winno zawierać: nazwisko i imię, PESEL, rodzaj badania, rozpoznanie kliniczne, pieczątkę Jednostki Kierującej, podpis i pieczątkę lekarza kierującego na badanie.
2. Na badanie tomografii komputerowej (CT) z kontrastem pacjent zgłasza się na czczo (ostatni posiłek powinien być spożyty 6 godzin przed badaniem)
3. Przed każdym badaniem CT z zastosowaniem środka kontrastowego pacjent winien mieć wykonany poziom kreatyniny i TSH tarczycy.
4. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania CT jest pierwszy trymestr ciąży, natomiast drugi i trzeci trymestr w zależności od wskazań medycznych.
5. Przy standardowej tomografii komputerowej jamy brzusznej na pół godziny przed badaniem pacjent pije wodę niegazowaną.
6. Przed wykonaniem badania CT pacjent dostarcza wyniki wszystkich poprzednich badań dodatkowych.
     - Wyniki opisów badań CT wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
       w Rejestracji
     - Odbieranie wyników - forma elektroniczna (płyta CD/DVD), forma papierowa (opis radiologa)
       osobiście lub przez osobę upoważnioną. W tym celu konieczne jest wypełnienie upoważnienia
       (Upoważnienie dostępne w Rejestracji Rtg lub poniżej).
 
        • Kierownik Prac. Diag. Obrazowej
         Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej II stopnia
• Kierownik Zespołu Techników:
                  Małgorzata –Anna Czubacka
• Inspektor Ochrony Radiologicznej:
   mgr Ewa Jankiewicz-Kozaczuk
• Technicy Rtg:
- Kazimiera Wardak
- Janina Czech
- Ewa Trykacz
- mgr Anna Sposób
                - Marzena Osek-Bodzak - technik elektroradiologii
               - Katarzyna Kwiatkowska - Meksuła  - st. tech. elektroradiologii

 

• Lekarze:
- Grzegorz Danilkiewicz - lekarz med.
- Dorota Niebrzegowska-Szal - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Andrzej Klajda - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Jolanta Martyniuk - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Joanna Strąk - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Agnieszka Mazur - lek. med.
- Justyna Antończak - lek. med.
- Maciej Zdunek - lek. med.
- Łukasz Szymczak - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Lekarze zatrudnieni w ramach świadczenia usług teleradiologii
• Pielęgniarki:
Anna Sienkiewicz
Jolanta Czarnacka
                  Izabela Drozdek
• Rejestracja Pracowni:
Ewa Furman

 

Pracownicy zatrudnieni w pracowni TK uczestniczą w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
Wyposażenie Pracowni:
Tomograf Komputerowy – (spiralny 16- rzędowy) Somatom Emotion 16, firmy Siemens - stół TK o nośności maksymalnej do 135kg.
Pracownia Diagnostyki Obrazowej podlega kontroli w zakresie jakości. Wdrożony System Kontroli Jakości i kwalifikacje personelu Pracowni zapewniają dobrą jakość przeprowadzonych badań diagnostycznych. Gwarantujemy miłą i fachową obsługę, a także krótki czas oczekiwania na badanie.