Data Nazwa Numer sprawy  
2014.12.12
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  szczegóły
2014.12.12
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowania O. Dziecięcym, Szpitalnym Odziałem Ratunkowym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
  szczegóły
2014.11.28
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracownia Endoskopowa
  szczegóły
2014.11.14
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki
  szczegóły
2014.11.04
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w poradniach Zespołu Poradni Specjalistycznych
  szczegóły
2014.10.28
Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrycznym I Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Parczewie
 
szczegóły
2014.09.26 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziałach SPZOZ w Parczewie   szczegóły
2014.06.23 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej, cyfrowej radiografii pośredniej oraz konsultacji wyników badań obrazowych w sytuacjach trudnych diagnostycznie lub wymagających złożonej interpretacji w oparciu o dane uzyskane drogą teletransmisji dla pacjentów SPZOZ w Parczewie   szczegóły
2014.03.17 Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium   szczegóły
2014.02.24 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych   szczegóły