Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej, cyfrowej radiografii pośredniej oraz konsultacji wyników badań obrazowych w sytuacjach trudnych diagnostycznie lub wymagających złożonej interpretacji w oparciu o dane uzyskane drogą teletransmisji dla pacjentów SPZOZ w Parczewie :
2014.06.23OgłoszenieOgłoszenie pobierz
Materiały informacyjne pobierz
ZałącznikiMI zał nr 1 - formularz ofertowy pobierz
MI zał nr 2 - formularz cenowypobierz
MI zał nr 3 - projekt umowy na diagnostykę labpobierz
MI zał nr 4 - wykaz osób pobierz
2014.06.27Informacja o zmianie MIPismo z dn. 27.06.2014r.pobierz
Materiały Informacyjne z załącznikamiMateriały informacyjne
pobierz
MI zał nr 1 - formularz ofertowypobierz
MI zał nr 2 - formularz cenowypobierz
MI zał nr 3 - projekt umowy na diagnostykę labpobierz
MI zał nr 4 - wykaz osóbpobierz
2014.07.07 Ogłoszenie o wyborze ofertypobierz