Dyrektor Naczelny
mgr Jarosław Ostrowski
tel: (83) 355 21 02
DyrTech4

ludw m2

ksiegowy
Z-ca Dyrektora
d/s Administracyjnych
i Technicznych
mgr inż.
Ryszard Kielar
p.o. Z-cy Dyrektora
 d/s Pielęgniarstwa
mgr Elżbieta Ludwińska
tel: (83) 355 22 12
Główny Księgowy
Jarosław Rojewski
tel:(83) 355 21 05