Dyrektor Naczelny
dr Konrad Sawicki
tel: (83) 355 21 02
DyrTech4
 
ludw m2
ksiegowy
Z-ca Dyrektora
d/s Administracyjnych
i Technicznych
mgr inż.
Ryszard Kielar
tel:(83) 355 21 03
Z-ca Dyrektora
d/s Lecznictwa
lek.med.
Grzegorz Borek
tel: (83) 355 21 04
p.o. Z-cy Dyrektora
d/s Pielęgniarstwa
mgr Elżbieta Ludwińska
tel: (83) 355 22 12
Główny Księgowy
Jarosław Rojewski
tel:(83) 355 21 05