p.o. Dyrektora Naczelnego
mgr inż.
Ryszard Kielar
tel: (83) 355 21 02
 

ludw m2

  
 
Z-ca Dyrektora
d/s Administracyjnych
i Technicznych
mgr inż.
Ryszard Kielar
p.o. Z-cy Dyrektora
 d/s Pielęgniarstwa
mgr Elżbieta Ludwińska
tel: (83) 355 22 12
p.o. Z-cy Dyrektora
d/s Lecznictwa
lek. Monika Naumiuk
tel: (83) 355 22 12
 p.o. Głównego Księgowego
Maria Wiszniewska
 
tel:(83) 355 21 05