Harmonogram pracy Poradni Proktologicznej SPZOZ w Parczewie:

 Brak personelu