Deklaracja dostępności SPZOZ w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Parczewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są bardzo obszerne lub ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • na stronie umieszczane są dokumenty oraz linki do stron od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Wyłączenia

 • niektóre załączone treści np. przetargowe nie zostały wytworzone przez publikującego (art. 3.2.4 Ustawy)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Orłowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kamil Orłowski pracownik Działu IT
 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 355 21 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejść do budynku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie znajduje się przy ulicy Kościelnej 136, 21-200 Parczew.

Dostęp do placówki jest dostępny poprzez wjazd z chodnikiem zlokalizowany na ulicy Kościelnej 136.

Placówka jest podzielona na pięć jednostek:

 • Budynek Główny Szpitala

 • Budynek Przychodni Specjalistycznych

 • Budynek Apteki

 • Budynek Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego

 • Budynek Pododdziału Leczenia Uzależnień

Teren placówki jest monitorowany.

 

Budynek Główny Szpitala

Budynek Główny Szpitala jest zlokalizowany na wprost od miejsca wjazdu z ulicy Kościelnej 136. Budynek posiada 3 wejścia:

 • Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Wejście do Pracowni Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/ oraz Pracowni Endoskopowej (Gastroskopia, Kolonoskopia)

 • Wejście do Oddziału Rehabilitacji

Wejścia składają się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, pomiędzy którymi znajduje się przedsionek.

Pierwsze i drugie wejście do budynku znajduje się na lewym odcinku frontu budynku. Prowadzi do nich podjazd wraz z chodnikiem, dodatkowo przed drugim wejściem po prawej stronie znajduje się balustrada.

Trzecie wejście przeznaczone jest dla pacjentów i posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pochyłej rampy oraz balustrady.

Budynek Przychodni Specjalistycznych

Budynek Przychodni Specjalistycznych jest zlokalizowany po prawej stronie Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Przychodni posiada 2 wejścia dla pacjentów:

 • Wejście do Rejestracji Przychodni Specjalistycznych

 • Wejście do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki zdrowotnej

Przed Budynkiem Przychodni Specjalistycznych znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsze wejście do budynku jest poprzedzone podwójnym stopniem z balustradą zamontowaną na ścianie budynku.

Drugie wejście jest zlokalizowane za obszarem parkingowym w środkowej części budynku. Przed wejściem znajdują się schody wraz z balustradą oraz udogodnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00.

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie pielęgniarskie udzielane są w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (w Poradni SPZ POZ, tzw. „Poradnia 2000”)

 

Budynek Apteki

Budynek Apteki jest zlokalizowany po prawej stronie wjazdu z ulicy Kościelnej 136 na teren placówki.

Budynek Apteki posiada pojedyncze wejście zlokalizowane od strony ulicy Kościelnej 136.

 

Budynek Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego

Budynek Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego jest zlokalizowany po lewej stronie od Głównego Budynku Szpitala.

Budynek Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego posiada pojedyncze wejście poprzedzone dwustopniowymi schodami z balustradą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem
znajduje się
lądowisko.

 

Budynek Pododdziału Leczenia Uzależnień

Budynek Pododdziału Leczenia Uzależnień jest zlokalizowany za Budynkiem Głównym Szpitala.

Posiada pojedyncze wejście.

2. Opis dostępności korytarzy i wind

W Budynku Głównym Szpitala znajduje się klatka schodowa (w całej długości wyposażona w poręcz) oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Hydroterapii

 • Kuchni

 • Stołówki

 • Kaplicy

 • przejścia łączącego Budynek Główny Szpitala z Budynkiem Przychodni Specjalistycznych

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Pracownie Diagnostyki obrazowej /RTG, TK, USG/

 • Pracownia Endoskopowa (Gastroskopia, Kolonoskopia)

 • Oddziału Rehabilitacji

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

 • Bloku porodowego z salą cięć

 • Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego (na okres pandemii Oddział Covidowy)

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Dziecięcego

 • Oddziału Chirurgiczno - Urazowego

 • Blok Operacyjny

W Budynku Oddziałów Geriatrycznego i Psychiatrycznego znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz w niskim parterze prowadzi do:

 • Oddziału Dziennej Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Pomieszczenia terapii uzależnień

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Oddziału Geriatrycznego

Korytarz na piętrze prowadzi do:

 • Oddziału Psychiatrycznego

W Budynku Przychodni Specjalistycznych znajduje się klatka schodowa oraz winda umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich poziomów budynku.

Korytarz na niskim parterze prowadzi do:

 • przejścia łączącego Budynek Przychodni Specjalistycznych z Budynkiem Głównym Szpitala

Korytarz na parterze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

Korytarz na pierwszym piętrze prowadzi do:

 • Dział Fizjoterapii i Oddział Rehabilitacji Dziennej

Korytarz na drugim piętrze prowadzi do:

 • Poradnie Specjalistyczne

 • Laboratorium

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona SPZOZ w Parczewie została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcj.

Ułatwienia na stronie SPZOZ w Parczewie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • mapa strony

Zgodność ze standardami: standardami W3C:

 • HTML 4.01

 • WCAG 2.0 (minimum WAI-AA)

 • CSS 2.1

Strona SPZOZ w Parczewie publikuje informacje o zakresie swojej działaności w formie tekstu odczytywalnego maszynowo. Informacje te nie posiadają odpowiednika w formie nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz odpowiednika w formie tekstu ETR.

​​Skróty klawiszowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,

 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

 • Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,

 • pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,

 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,

 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,

 • Home – przejście na górę strony,

 • End – przejście na dół strony.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,

 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),

 • Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

​​Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Design, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym.

Raport o dostępności podmiotu publicznego