Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 83 3552187

fax.: 83 3552188

Kierownik : mgr Monika Abramowicz-Szpil
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi: mgr Jolanta Kolibska
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostały personel:
diagności laboratoryjni:

mgr Justyna Roczon - specjalista laboartoryjnej transfuzjologii medycznej
mgr Beata Krzeczkowska
mgr Maria Piecyk
mgr Justyna Ilczuk
mgr Agnieszka Chmielewska
mgr Katarzyna Kozłowksa-Lewczuk
mgr Danuta Nowacka
mgr Aneta Grytczuk - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

technicy analityki medycznej:

st. technik Urszula Hołod
st. technik Bata Naumiuk
st. technik Ewa Siarkowska
st. technik Aniela Czech
st. technik Barbara Bajda
mgr Milena Gabryszuk - asytent techniczny

rejestratorka medyczna:
Ewelina Sidorczuk

W skład Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (dalej: Laboratoriom) wchodzą komórki:

• Punkt Pobrań Materiałów do Badań,
• Medyczne Laboratoriom Diagnostyczne,
• Pracownia serologiczna.

Punkt Pobrań Materiałów do Badań
tel.: 83 355 21 19

Harmonogram pracy: W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-11:00
Lokalizacja: ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew (łącznik pomiędzy budynkiem głównym Szpitala a budynkiem Zespołu Poradni Specjalistycznych; wejście główne do Zespołu Poradni Specjalistycznych, parter, korytarz po lewej stronie Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych)

Pobieranie badań wykonywanych na rzecz pacjentów niehospitalizowanych odbywa się w Punkcie Pobrań Materiałów do Badań na podstawie kolejności zgłoszeń pacjentów w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem pracy.
Laboratorium może wykonywać badania odpłatnie (pacjentom nieubezpieczonym / bez odpowiedniego skierowania) zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług Medycznych i Niemedycznych SPZOZ w Parczewie dostępnym na stronie internetowej Zakładu.

Pracownia Serologiczna
Pracownia Serologiczna prowadzi bank krwi, który zabezpiecza SPZOZ w Parczewie w krew i preparaty krwiopochodne poprzez zamawianie krwi i preparatów krwiopochodnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, organizację transportu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz przechowywanie, wydawanie krwi i preparatów krwiopochodnych, a także prowadzenie dokumentacji i ścisłą współpracę z lekarzem – transfuzjologiem.

Medyczne Laboratoriom Diagnostyczne
Do zadań laboratorium należy wykonywanie:
• badań laboratoryjnych, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych,
• oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa powyżej, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.

Laboratorium wykonuje swoje zadania na rzecz pacjentów SPZOZ w Parczewie na podstawie zleceń oraz na podstawie skierowań, pacjentom kierowanym zgodnie z zawartymi umowami z innymi podmiotami.

Badania wykonywane na rzecz hospitalizowanych pacjentów Zakładu odbywają się całodobowo według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem przez lekarza zlecającego priorytetu badania, tj.
• badanie rutynowe,
• badanie pilne („cito”).

W przypadku braku możliwości realizacji określonego zakresu zleconych badań, Zakład zabezpiecza ich wykonanie w pracowniach podmiotów, z którymi ma zawartą umowę.

Laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.