Data Nazwa Numer sprawy
2020.10.30 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Sprzedaż i dostawa płyt CD i DVD, papieru ksero, artykułów biurowych oraz tuszy do Rimage 2000i SPZOZ.ZP.3541.14.2020 szczegóły
2020.10.29 Zapytanie ofertowe wykonanie usługi KOORDYNACJI ORAZ ROZLICZENIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO REALIZOWANEGO PROJEKTU pn.: „Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”. SPZOZ.ZP.3541.13.2020 szczegóły
2020.10.29 Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen medyczny. SPZOZ.ZP.3541.12.2020 szczegóły
2020.10.16
Zapytanie ofertowe usługi KOORDYNACJI ORAZ ROZLICZENIA FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO REALIZOWANEGO PROJEKTU "Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia"
SPZOZ.ZP.3541.11.2020 szczegóły
2020.09.07 Rozeznanie cenowe na sprzedaż i dostawę sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie SPZOZ w Parczewie   szczegóły
2020.06.22 Dostawy produktów leczniczych SPZOZ.ZP.3541.8.2020 szczegóły
2020.06.17 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na akcesoria do RESUSCYTATORA DLA NOWORODKÓW „NEOPUFF RD-900" SPZOZ.KO.0114.25.2020 szczegóły
2020.04.29 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i pomiarów elektrycznych dźwigów towarowo-osobowych i towarowych w SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.ZP.3541.5.2020 szczegóły
2020.03.17 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na sukcesywne dostawy nabiału do SPZOZ w Parczewie SPZOZ.ZP.3541.4.2020 szczegóły
2020.02.17 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Parczewie SPZOZ.ZP.3541.3.2020 szczegóły
2020.01.29 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę recertyfikacji i utrzymania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 SPZOZ.ZP.3541.2.2020 szczegóły
2020.01.07 Dostawy artykułów higienicznych i czystościowych SPZOZ.V.ZP.3541/1/2020 szczegóły