DataNazwa
2020.12.14

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych

szczegóły
2020.12.14

Konkurs na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w dziale Diagnostyki Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG

szczegóły
2020.12.14

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Geriatrycznym Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.12.09

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Chirurgiczno urazowym z Blokiem Operacyjnym samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.11.17

Konkurs ofert za zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych

szczegóły
2020.10.07

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udziel;anie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.10.07

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.10.05

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań diagnostycznych  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.09.29

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.09.14

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły
2020.09.10

Konkurs na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

szczegóły
2020.03.18

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia |zdrowotne

w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

szczegóły

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu

szczegóły

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym

szczegóły
24.02.2020

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej,USG.

szczegóły