Data Nazwa Nr sprawy
2011.12.29  Dostosowanie SPZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych  SPZOZ.V.ZP-3522/11/2011  szczegóły 
2011.12.22  Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie  SPZOZ.V.ZP-3521/12/2011  szczegóły
2011.12.13

Ogłoszenie o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

szczegóły
2011.12.05 Informacja o wyborze nadzoru inwestorskiego szczegóły
2011.11.28 Informacja o wyborze oferty na sporządzenie dokumentacji przetargowej szczegóły
2011.11.28 Ogłoszenie o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne szczegóły
2011.11.25 Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej SPZOZ.V.ZP-3521/10/2011 szczegóły
2011.11.18 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/9/2011 szczegóły
2011.10.11 Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych SPZOZ.V.ZP-3520/8/2011 szczegóły
2011.09.29 Ogłoszenie o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych... szczegóły
2011.08.03 Informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego SPZOZ.V.ZP-3520/7/2011 szczegóły
2011.06.28 Dostawa ampułek, kropli, syropów i substancji farmaceutycznych SPZOZ.V.ZP-3520/6/2011 szczegóły
2011.06.09 Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny SPZOZ.V.ZP-3520/5/2011 szczegóły
2011.04.23 Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych SPZOZ.V.ZP-3520/4/2011 szczegóły
2011.03.29 Konkurs na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w SPZOZ Parczew szczegóły
2011.03.15 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny SPZOZ.V.ZP-3520/3/2011 szczegóły
2011.02.04 Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/2/2011 szczegóły
2011.01.19 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim. SPZOZ.V.ZP-3520/10/2010 szczegóły
2011.01.11 Dostawa artykułów spożywczych SPZOZ.V.ZP-3520/1/2011 szczegóły