Data Nazwa Numer sprawy  
2015.12.29 Dostawa wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 32 części SPZOZ.V.ZP-3520/12/2015 szczegóły
2015.12.16 Dostawa Aparatu do znieczuleń ogólnych i Histeroskopu kompaktowego dla SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3520/11/2015 szczegóły
2015.10.27 Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/9/2015 szczegóły
2015.10.26 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/10/2015 szczegóły
2015.09.16 Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych SPZOZ.V.ZP-3520/8/2015 szczegóły
2015.09.15 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych SPZOZ.V.ZP-3521/7/2015 szczegóły
2015.08.18 Usługa nadzoru autorskiego i serwis systemów informatycznych w SP ZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/6/2015 szczegóły
2015.05.15
Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek
SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015
szczegóły
2015.04.09
Dostawa wyrobów medycznych, wyrobów z fizeliny i akcesoriów do aparatury medycznej w podziale na 8 części
SPZOZ.V.ZP-3520/4/2015
szczegóły
2015.03.11
Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów i sprzętu do podaży diet
SPZOZ.V.ZP-3520/2/2015
szczegóły
2015.03.06
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny
SPZOZ.V.ZP-3520/3/2015
szczegóły
2015.01.23
Dostawa artykułów spożywczych
SPZOZ.V.ZP-3520/1/2015
szczegóły