Data Nazwa
2017.12.29 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: - Poradnia Endokrynologiczna, - Poradnia Hematologiczna szczegóły
2017.12.14 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Oddziale Dziecięcym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. szczegóły
2017.12.12 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradia Laryngologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia do Alkoholu, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Hematologiczna szczegóły
2017.12.08 Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu szczegóły
2017.12.08 Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia learskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracownia Endoskopowa szczegóły
2017.12.05 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Dziecięcym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Rehabilitacyjnym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych szczegóły
2017.12.04 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie szczegóły
2017.11.22 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegóły
2017.11.17 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej szczegóły
2017.11.17 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii szczegóły
2017.11.09 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w : Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Geriatrycznym, Oddziale Psychiatrycznym z Pododddziałem Leczenia Uzależnień, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Rehabilitacyjnym szczegóły
2017.10.17 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej. szczegóły
2017.09.19 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej. szczegóły
2017.08.01 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach realizacji Projektu pn. „Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

(Z POWODU BRAKU OFERT KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY)
szczegóły