DataNazwa
2017.12.29Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: - Poradnia Endokrynologiczna, - Poradnia Hematologicznaszczegóły
2017.12.14Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Oddziale Dziecięcym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.szczegóły
2017.12.12Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradia Laryngologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia do Alkoholu, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Hematologicznaszczegóły
2017.12.08Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholuszczegóły
2017.12.08Konkurs ofert o na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia learskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - Pracownia Endoskopowaszczegóły
2017.12.05Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Dziecięcym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Rehabilitacyjnym, - udzielenia świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnychszczegóły
2017.12.04Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewieszczegóły
2017.11.22Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnejszczegóły
2017.11.17Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznejszczegóły
2017.11.17Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografiiszczegóły
2017.11.09Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w : Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym, Oddziale Chirurgiczno-Urazowym i Bloku Operacyjnym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Geriatrycznym, Oddziale Psychiatrycznym z Pododddziałem Leczenia Uzależnień, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Rehabilitacyjnymszczegóły
2017.10.17Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej.szczegóły
2017.09.19Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego w powiecie parczewskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej.szczegóły
2017.08.01Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach realizacji Projektu pn. „Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w powiecie parczewskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

(Z POWODU BRAKU OFERT KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY)
szczegóły