Personel Oddziału:
Koordynator: Lek. med. Maciej Jędrzejkiewicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Grzegorz Charłampowicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Jarosław Szkurłatowicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Adam Kadej
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej
Lek. med. Szymon Skwarcz
specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lek. med. Sebastian Niezbecki
Dr hab. n.med. Karol Rawicz- Pruszyński
               • Dr hab. n.med. Maciej Kisiel
 
               
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Aurelia Łukomska
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka koordynująca Blok Operacyjny: Mgr piel. Bożena Skrzeczkowska
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Pielęgniarki: specjaliści, dyplomowane
Ratownik medyczny
Opiekunowie medyczni
Oddział Chirurgiczno Urazowy dysponuje 19 łóżkami. Rocznie w oddziale leczy się około 1300 osób, z tego około 600 jest leczonych operacyjnie.
Do zabiegów wykonywanych w oddziale należą:
• Operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową (posiadamy nowoczesny aparat do laparoskopii firmy Aesculap);
• Operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną;
• Operacje przepuklin brzusznych;
• Operacje żołądka;
• Operacje żylaków kończyn dolnych;
• Operacje żylaków odbytu;
• Operacje jelita grubego;
• Cieśń, zespół rowka, kanał Guyon’a;
• Usunięcie materiału zespalającego z nadbudową kostną / kończyna górna i dolna/;
• Palec trzaskający;
• Uwolnienie rozcięgna dłoniowego ( choroba Dupuytrena);
• Korekcja Halluxa;
• Korekcja palca młoteczkowego;
• Usunięcie torbieli/ gangliona;
• TURT endoskopowa operacja usunięcia guza pęcherza moczowego.
• TUNI endoskopowa operacja nacięcia szyi pęcherza moczowego.
• Endoskopowa operacja klinowej resekcji pęcherza moczowego.
• URSL endoskopowe usuwanie kamieni moczowych.
• Uretrocystoskopia i skruszenie kamieni oraz ich usunięcie z pęcherza endoskopowo.
• Usunięcie nerki laparoskopowo.
• NSS laparoskopowy / laparoskopowa resekcja guza nerki/
• Nefroureterektomia laparoskopowa/ usunięcie nerki z moczowodem/.
• Wysokie podwiązanie żyły jądrowej laparoskopowo.
• Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami oraz przednią ściana pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową.
• Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzn.
• usunięcie torbieli nerki laparoskopowo.
• operacja wodniaka jądra
• inne zabiegi w trybie nagłym i planowym.
Ponadto oddział chirurgiczno urazowy wykonuje diagnostykę rektoskopową dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Planowe zabiegi operacyjne są wykonywane na bieżąco, bez oczekiwania.
Dysponujemy salą pooperacyjną wyposażoną w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, co znacząco poprawia jakość świadczonych usług oraz komfort pacjenta. Podczas pobytu w oddziale zapewniamy miłą i fachową opiekę lekarsko - pielęgniarską. Personel medyczny oddziału stale podnosi swe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.