Personel Oddziału:
Koordynator: Lek. med. Maciej Jędrzejkiewicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Grzegorz Charłampowicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Jarosław Szkurłatowicz
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Adam Nurzyński
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Katarzyna Wierzchoń
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lek. med. Adam Kadej
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej
Lek. med. Szymon Skwarcz
specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
               • Lek. med. Sebastian Niezbecki
               • Lek. Mateusz Dziedzic
                w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
 
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Aurelia Łukomska
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka koordynująca Blok Operacyjny: Mgr piel. Bożena Skrzeczkowska
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Pielęgniarki: specjaliści, dyplomowane
Ratownik medyczny
Opiekunowie medyczni
Oddział Chirurgiczno Urazowy dysponuje 19 łóżkami. Rocznie w oddziale leczy się około 1300 osób, z tego około 600 jest leczonych operacyjnie.
Do zabiegów wykonywanych w oddziale należą:
• Operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową (posiadamy nowoczesny aparat do laparoskopii firmy Aesculap);
• Operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną;
• Operacje przepuklin brzusznych;
• Operacje żołądka;
• Operacje żylaków kończyn dolnych;
• Operacje żylaków odbytu;
• Operacje jelita grubego;
• inne zabiegi w trybie nagłym i planowym.
Ponadto oddział chirurgiczno urazowy wykonuje diagnostykę rektoskopową dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Planowe zabiegi operacyjne są wykonywane na bieżąco, bez oczekiwania.
Dysponujemy salą pooperacyjną wyposażoną w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, co znacząco poprawia jakość świadczonych usług oraz komfort pacjenta. Podczas pobytu w oddziale zapewniamy miłą i fachową opiekę lekarsko - pielęgniarską. Personel medyczny oddziału stale podnosi swe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.