Data

Nazwa

2019.12.19

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - w Pracowni Tomografii Komputerowej

szczegóły

2019.12.10

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem leczenia Uzależnień i w Oddziale dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu

szczegóły

2019.12.09

Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Ginekologiczno-Położniczej

szczegóły

2019.12.09

Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Proktologicznej

szczegóły

2019.12.09

Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Urologicznej

szczegóły

2019.12.09

Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

szczegóły

2019.12.09

Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowej

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień oraz Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Anastezjologii i  Intensywnej Terapii

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziałe Ginekologiczno-Położniczym

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Dziecięcym

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Chirurgiczno-Urazowym z Blokiem Operacyjnym

szczegóły

2019.12.03

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym

szczegóły

2019.11.25

Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie - Pracownia Endoskopowa

szczegóły

2019.11.18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

szczegóły

2019.11.06

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG

szczegóły

2019.10.31

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

szczegóły

2019.10.25

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym  z  Pododdziałem Leczenia Uzależnień  i  w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia  od Alkoholu

szczegóły

2019.10.18

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Dziecięcym

szczegóły

2019.10.15

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły

2019.10.15

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG.

szczegóły

2019.09.17

Konkurs o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie

szczegóły

2019.06.05

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziale Geriatrycznym

szczegóły

2019.05.14

Konkurs o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

szczegóły

 2019.04.18

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie na Oddziale Geriatrycznym

szczegóły

 2019.02.15

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Urologiczna

szczegóły

 2019.02.13

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie bronchoskopii

szczegóły