DataNazwa
2019.12.19Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - w Pracowni Tomografii Komputerowejszczegóły
2019.12.10Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem leczenia Uzależnień i w Oddziale dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholuszczegóły
2019.12.09Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Ginekologiczno-Położniczejszczegóły
2019.12.09Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Proktologicznejszczegóły
2019.12.09Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Urologicznejszczegóły
2019.12.09Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholuszczegóły
2019.12.09Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowejszczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień oraz Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu
szczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Anastezjologii i  Intensywnej Terapii
szczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziałe Ginekologiczno-Położniczym
szczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Dziecięcym
szczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Chirurgiczno-Urazowym z Blokiem Operacyjnym
szczegóły
2019.12.03Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym
szczegóły
2019.11.25Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie - Pracownia Endoskopowaszczegóły
2019.11.18Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnychszczegóły
2019.11.06Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USGszczegóły
2019.10.31Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnychszczegóły
2019.10.25Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym  z  Pododdziałem Leczenia Uzależnień  i  w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia  od Alkoholuszczegóły
2019.10.18Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Dziecięcymszczegóły
2019.10.15Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewieszczegóły
2019.10.15Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG.szczegóły
2019.09.17 Konkurs o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewieszczegóły
2019.06.05Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziale Geriatrycznymszczegóły
2019.05.14Konkurs o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowymszczegóły
 2019.04.18Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie na Oddziale Geriatrycznymszczegóły
 2019.02.15Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Urologicznaszczegóły
 2019.02.13Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie bronchoskopiiszczegóły