Data Nazwa
2019.12.19 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki - w Pracowni Tomografii Komputerowej szczegóły
2019.12.10 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem leczenia Uzależnień i w Oddziale dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu szczegóły
2019.12.09 Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Ginekologiczno-Położniczej szczegóły
2019.12.09 Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Proktologicznej szczegóły
2019.12.09 Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Urologicznej szczegóły
2019.12.09 Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu szczegóły
2019.12.09 Konkurs na zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradni Zdrowia Psychicznego i Odwykowej szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień oraz Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu
szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Anastezjologii i  Intensywnej Terapii
szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziałe Ginekologiczno-Położniczym
szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Dziecięcym
szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Chirurgiczno-Urazowym z Blokiem Operacyjnym
szczegóły
2019.12.03 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnyuch
w : Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym
szczegóły
2019.11.25 Konkurs o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie - Pracownia Endoskopowa szczegóły
2019.11.18 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych szczegóły
2019.11.06 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG szczegóły
2019.10.31 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze epidemiologa z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych szczegóły
2019.10.25 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnień w Oddziale Psychiatrycznym  z  Pododdziałem Leczenia Uzależnień  i  w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia  od Alkoholu szczegóły
2019.10.18 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Dziecięcym szczegóły
2019.10.15 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie szczegóły
2019.10.15 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki SP ZOZ w Parczewie w pracowniach: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Tomografii Komputerowej, USG. szczegóły
2019.09.17 Konkurs o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie szczegóły
2019.06.05 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w Oddziale Geriatrycznym szczegóły
2019.05.14 Konkurs o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym szczegóły
 2019.04.18 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie na Oddziale Geriatrycznym szczegóły
 2019.02.15 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych tj: Poradnia Urologiczna szczegóły
 2019.02.13 Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie bronchoskopii szczegóły