Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

2019.10.15OgłoszenieOgłoszenie o konkursie ofert pobierz
ZałącznikiMaterialy informacyjne pobierz
MI załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
MI załącznik nr 2 - wykaz sprzętu pobierz
MI załącznik nr 3 - projekt umowy pobierz
Umowa załącznik nr 1 - wykaz personelu pobierz
Umowa załącznik nr 2 - wykaz sprzętu pobierz
Umowa załącznik nr 3 - przekazanie dokumentacji pobierz
Umowa załącznik nr 7 - zasady środowiskowe pobierz
Umowa załącznik nr 8 - zasady BHP pobierz
MI załącznik nr 4 - wykaz personelu pobierz
Klauzula informacyjna dla Oferenta pobierz
Porozumienie (dane osobowe) pobierz
Porozumienie - załącznik nr 1 - wykaz personelu pobierz
2019.10.30 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert pobierz