Data Nazwa Numer sprawy
2021.01.28 Usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych SPZOZ.ZP.3541.3.2021 szczegóły
2021.01.26 Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej SPZOZ.ZP.3541.2.2021 szczegóły
2021.01.12 Dostawy artykułów higienicznych i czystościowych SPZOZ.ZP.3541.1.2021 szczegóły