DataNazwa
2016.12.15Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki w Pracowniach: - Rentgenodiagnostyki Ogólnej, - Tomografii Komputerowej, - USG.  szczegóły
2016.12.02Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych diagnostyki laboratoryjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu laboratorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewieszczegóły
2016.06.06Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Teleradiologii