Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej, cyfrowej radiografii pośredniej oraz konsultacji wyników badań obrazowych w sytuacjach trudnych diagnostycznie lub wymagających złożonej interpretacji w oparciu o dane uzyskane drogą teletransmisji dla pacjentów SPZOZ w Parczewie:
2016.06.06  Ogłoszenie Ogłoszenie  pobierz
Materiały informacyjne  pobierz
Załączniki  MI zał nr 1 - formularz ofertowy  pobierz
MI zał nr 2 - formularz cenowy pobierz
MI zał nr 3 - projekt umowy
pobierz
MI zał nr 4 - wykaz osób pobierz
MI zał nr 5 - wykaz usług pobierz
2016.06.10   Wyjaśnienia i modyfikacja MI pobierz
2016.06.16   MI zał nr 2 - formularz cenowy - modyfikacja pobierz
2016.06.16   Wyjaśnienia i Modyfikacja MI pobierz
2016.06.17    Materiały Informacyjne - modyfikacja pobierz
Załącznik nr 3 - projekt umowy - modyfikacja pobierz
2016.06.22   Ogłoszenie o wyborze oferty pobierz