Wersja elektroniczna informatora jest dostępna na stronie
www.powiat.parczew.pl
w zakładce Zdrowie – Informator.