zzsz 1

Osoby zainteresowane proszone są o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej -  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

k apteki 1

Osoby zainteresowane proszone są o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej -  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dnia 28.02.2023 na naszej stronie BIP został opublikowany konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dokumenty wraz z załącznikami są dostępne pod podanym adresem: https://spzozparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&action=details&document_id=1852481

Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew

Szczegóły oraz dokumenty są dostępne pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ Parczew