Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie   wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eportal EPORTAL

fb3

SOR SP ZOZ Parczew

film

Zapraszamy do obejrzenia
filmu promocyjnego szpitala

Wirtualny Spacer

PORODOWKA

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę

po Bloku Porodowym naszego szpitala

Polisomnografia

spioch

 Od 01.11.2015r.

w O. Intern.-Kardiologicznym wykonywane są badania polisomnograficzne.

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Wyniki badań

 

ALABlogo 

Praktyki, staże, szkolenia

pr3

korupcja szkodzi zdrowiu
iod2

Informacje dla pacjentów

Jak się przygotować
1. Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste przybory toaletowe. Należy zabrać ze sobą kapcie, piżamę, szlafrok i ręcznik. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy i biżuterii.
2. Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić skierowanie do szpitala, ważną legitymację ubezpieczeniową, (w przypadku emeryta lub rencisty legitymację emeryta lub rencisty i ostatni odcinek renty), dowód osobisty. Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny będzie dodatkowo nr NIP pracodawcy.
3. W wyznaczonym dniu przyjęcia należy zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - dyspozytorka, celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.
4. Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.
Przyjęcie i wypis ze szpitala.
1. Przyjęcia nagłe do szpitala realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział ten sprawuje również opiekę nad wszystkimi pacjentami przyjmowanymi do szpitala w stanach zagrożenia życia, z urazami, po wypadkach itp.
2. Rejestracja pacjentów ze skierowaniami do szpitala odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
3. Wypisy pacjentów są załatwiane w gabinetach lekarskich na poszczególnych oddziałach szpitala w godzinach ustalonych przez ordynatorów oddziałów.
Co zabrać ze sobą do szpitala?
- Dowód osobisty, PESEL, legitymacje ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający, że jesteś ubezpieczony / ubezpieczona, ostatni odcinek renty/emerytury.
- W przypadku dziecka – należy zabrać ze sobą Książeczkę Zdrowia Dziecka.
- Jesteś w ciąży? Nie zapomnij wziąć ze sobą karty przebiegu ciąży.
- Rzeczy osobiste:  piżamę, szlafrok, przybory toaletowe (mydło, szczoteczkę i pastę do zębów), ręcznik, kubeczek, sztućce.
- Coś do czytania.
- Zapisz sobie na karteczce, jakie leki ostatnio zażywałeś.
- Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentacji medycznej obrazującej stan Twojego zdrowia oraz ostatnie wyniki badań, zdjęcia rtg i usg - weź jeśli je posiadasz.
- Czego nie brać? Papierosy - całkowity zakaz palenia na terenie szpitala.
Nie bierz ze sobą do szpitala biżuterii i drogocennych przedmiotów (istnieje możliwość złożenia w depozycie szpitalnym).
INFORMACJA DLA PACJENTA
Na podstawie ustawy  o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i  rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. Dyrekcja SPZOZ w Parczewie informuje:
  1. Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia do oddziału, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna  w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń wewnątrz oddziału oraz w formie  zafoliowanej  ulotki  dostępnej w każdej sali chorych,
  2. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych  udziela pisemnego upoważnienia  dostępu do dokumentacji medycznej  osobie trzeciej co poświadcza podpisem.
W chwili obecnej jest to odrębny formularz; po zmianie druku historii choroby upoważnienie to będzie zamieszczone na w/w formularzu.
  3. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tą osobę.  Zgoda ta jest umieszczona na formularzu historii choroby.
-
-
Treść oświadczenia jest następująca:
Upoważniam niżej wymienioną(e) osobę do
a/ otrzymania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.*
..............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania telefon, stopień pokrewieństwa
b/ uzyskania dostępu do mojej dokumentacji medycznej
............................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania telefon, stopień pokrewieństwa
W przypadku braku upoważnienia – Nie wyrażam zgody na udzielanie informacji o moim stanie zdrowia i  udostępnianie mojej dokumentacji medycznej również po mojej śmierci.*
data i podpis
pacjenta
* niepotrzebne skreślić
Dyrektor SPZOZ w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk

logo unia3

EFS PL lubelskie kolor2

logo unijne 2018 EFRR

  • CSQ_ECO_ISO_14001m.jpg
  • LOGO-Akredytacja.jpg
  • LOGO-IqNet9001.jpg
  • LOGO-Rzetelni-w-ochronie-zdrowia.jpg
  • LOGO-Szpital-bez-bolu.jpg
  • LOGO-Szpital-przyjazny-dziecku.jpg
  • logoLBP.png
  • LOGO_HSAS_18001.jpg
  • logo_ZadowolonyPacjent.png