Przy przyjęciu do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą
1. kodu e-skierowania do Szpitala lub wydruk informacyjny e-skierowania, skierowania w formie papierowej.
2. dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy, legitymacji szkolnej – tylko w przypadku osób niepełnoletnich,
(Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedstawienie przez pacjenta swojego numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości dokumentem. Jeżeli Pacjent jest ubezpieczony, a jego uprawnienia nie zostaną potwierdzone w systemie eWUŚ - Pacjent podpisuje stosowne oświadczenie; dokument potwierdzający prawa do świadczeń można przedstawić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia)
- W przypadku dziecka – należy zabrać Książeczkę Zdrowia Dziecka.
- w przypadku ciąży- karta przebiegu ciąży.
3. posiadanej dokumentacji medycznej na temat swojej choroby (karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu, wyniki badań, dokumenty z leczenia ambulatoryjnego, itp.),
4. oryginalnego wyniku badania grupy krwi, jeżeli pacjent taki posiada,

5. Dla wystawienia druku o niezdolności do pracy potrzebny będzie dodatkowo nr NIP pracodawcy.

6. LISTY AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW i okazać lekarzowi w trakcie przyjmowania do oddziału. Lista powinna zawierać:
• nazwę leku / witamin / ziół / suplementów diety
• dawkę
• postać
• sposób przyjmowania (na stałe, doraźnie)
6. osobistych przyborów toaletowych (szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia, itp.), kapci, klapek pod prysznic, bielizny nocnej (piżama lub koszula nocna), bielizny osobistej, szlafroka, ręcznika, kubek ewentualnie szklankę, sztućce
7. w przypadku oddziału rehabilitacyjnego: lekkiego obuwia sportowego, lekkiego stroju sportowego (dres).

Co można jeszcze zabrać na oddział szpitalny
1. wodę mineralną niegazowaną,
2. środki higieny osobistej (podpaski, chusteczki higieniczne),
3. książki, czasopisma, itp.,
4. telefon komórkowy, ładowarka
UWAGA: Wszelkie wartościowe przedmioty, pieniądze, biżuterię należy zostawić w domu, ponieważ Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku.

Czego nie brać? Papierosy - całkowity zakaz palenia na terenie szpitala.

PAMIĘTAJ, zawsze poinformuj lekarza jeżeli:
• stosujesz antykoncepcję hormonalną lub jesteś w ciąży lub karmisz piersią
• po zażyciu leku wystąpiło złe samopoczucie, wysypka, omdlenie, duszność
• występują u Ciebie jakiekolwiek uczulenia

Przyjęcie i wypis ze szpitala.
1. Przyjęcia do szpitala realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddział ten sprawuje również opiekę nad wszystkimi pacjentami przyjmowanymi do szpitala w stanach zagrożenia życia, z urazami, po wypadkach itp.
2. Wypisy pacjentów są realizowane w gabinetach lekarskich na poszczególnych oddziałach w godzinach ustalonych przez Koordynatorów oddziałów.

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA
Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
1. Każdy pacjent jest informowany o prawach pacjenta z chwilą przyjęcia do oddziału, ponadto karta praw pacjenta jest dostępna w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń wewnątrz oddziału oraz w formie ulotki dostępnej w sali chorych,

2. Każdy pacjent z chwilą przyjęcia do szpitala na izbie przyjęć oraz w rejestracji do poradni specjalistycznych udziela pisemnego upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie informacji o stanie zdrowia innej osobie i wskazuje imiennie tą osobę, co poświadcza podpisem.

HOSPITALIZACJA

Dokładnych informacji na temat funkcjonowania danego oddziału udziela Państwu jego personel.
Informacje o stanie zdrowia Pacjenta udzielane są przez Koordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego (popołudniu i w dni wolne od pracy — lekarz dyżurny), lub pielęgniarkę/położną, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej.
PRZECHOWYWANIE RZECZY — DEPOZYT
Pacjent na czas przebywania w szpitalu ma prawo do przechowywania odzieży oraz rzeczy wartościowych w depozycie szpitala. Do Depozytu Rzeczy Wartościowych składa się rzeczy za pośrednictwem personelu oddziału. Depozyt znajduje się w Kasie, czynnej w godzinach 8:00 do 14:30.
ODWIEDZINY PACJENTÓW - od codziennie w godzinach 8:00 do 20:00
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii — odwiedziny dopuszczone tylko za zgodą Koordynatora lub lekarza dyżurnego.
Osoby odwiedzające powinny okrycia wierzchnie pozostawić w szatni (przy wejściu głównym).
Z uwagi na poszanowanie intymności i spokoju inny Pacjentów, u jednego Pacjenta jednocześnie mogą przebywać 2 osoby odwiedzające. Przy dziecku będącym pacjentem w procesie pielęgnacji może uczestniczyć jednoczasowo tylko 1 osoba.
Odwiedzający powinni zapoznać się z Regulaminem dla odwiedzających obowiązującym w szpitalu, znajdującym się na stronie internetowej szpitala oraz w oddziałach.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent jest zobowiązany do stosowania się do Regulaminu dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ W Parczewie, dostępnego na stronie internetowej szpitala oraz w oddziałach. W szczególności Pacjent powinien:
• stosować się do wskazówek i zaleceń personelu medycznego,
• odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,
• przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich,
• każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału,
• przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych,
• nie przynosić prywatnych odbiorników telewizyjnych,
• przestrzegać zakazu posiadania i używania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz palenia papierosów na terenie całego szpitala.

OPIEKA DUSZPASTERSKA
Szpital zapewnia Pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej.
Dla Pacjentów wyznania dominującego tj. rzymsko — katolickiego szpital zapewnia Kaplicę Szpitalną (niski parter), czynną całą dobę oraz zatrudnia Kapelana Szpitalnego - Ks. Mateusz Gomółka (tel. 512255847). Każdy chory ma możliwość spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu namaszczenia chorych na wszystkich oddziałach.
Msza Święta: niedziela godz. 15

Pacjent w każdej chwili może wezwać duchownego swojego wyznania. Robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski. W szpitalu opracowano Wykaz wyznań oraz danych kontaktowych do porozumiewania się z duchownymi mniejszości wyznaniowych. Wykaz znajduje się w każdym oddziale szpitalnym na tablicy ogłoszeń.

Telewizja – automat płatny.

W oddziałach dostępne są anonimowe ankiety satysfakcji pacjenta. Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynek znajdujących się na oddziałach oraz na korytarzu I piętra szpitala.
W celu poprawy jakości świadczonych usług będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo ocenią nasze usługi.

 Ankieta satysfakcji pancjenta CMJ KLIKNIJ TUTAJ lub zeskanuj kod QR:

qr code parczew