Personel Oddziału:

• Koordynator: Lek. med. Michał Polit
specjalista w dziedzinie psychiatrii

 Lek. med. Tomasz Pyter

specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii

 Dr n. med. Beata Korzeniewska

specjalista neurolog

 Lek. med. Barbara Fic-Pasek

specjalista w dziedzinie psychiatrii

 Lek. med. Rafał Dubiel

specjalista w dziedzinie psychiatrii

 Lek. med. Olga Hołownia

specjalista w dziedzinie psychiatrii

 Mgr Samanta Lamczyk

psycholog

 Mgr Justyna Żelazek
psycholog

 Mgr Iwona Daszczuk
psycholog

 Mgr Magdalena Wetoszka
psycholog

 Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

 Mgr Paweł Jaworski

pracownik socjalny

• Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Agnieszka Kamińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 Pielęgniarki/pielęgniarze: starszy asystenci, specjaliści, dyplomowani

 Instruktorzy Terapii Zajęciowej

 Sanitariusze, salowe

Oddział psychiatryczny CZP dysponuje 40 łóżkami.

Personel oddziału zapewnia pacjentom powyzej 18 r.ż. wysoką jakość świadczonych usług. Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich oraz fachowej wiedzy pielęgniarskiej, psychologa, a także z fachowej wiedzy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.