Personel Oddziału:

• Koordynator: Lek. med. Michał Polit
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Agnieszka Kamińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 Pielęgniarki/pielęgniarze: starszy asystenci, specjaliści, dyplomowani

 Instruktorzy Terapii Zajęciowej

 Sanitariusze, salowe

Oddział psychiatryczny CZP dysponuje 40 łóżkami.

Personel oddziału zapewnia pacjentom powyzej 18 r.ż. wysoką jakość świadczonych usług. Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich oraz fachowej wiedzy pielęgniarskiej, psychologa, a także z fachowej wiedzy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.