Personel Oddziału:
 Koordynator: Lek. med. Michał Polit
specjalista w dziedzinie psychiatrii
 Z-ca koordynatora: Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
 Dr n. med. Beata Korzeniewska
specjalista neurolog
 Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
 Lek. med. Tomasz Pyter
 Lek. med. Katarzyna Żelowska
 Lek. med. Olga Hołownia
 mgr Agnieszka Podgórska
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
 Mgr Adrianna Szczuchniak
specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
 Mgr Justyna Żelazek
psycholog
 Mgr Iwona Daszczuk
psycholog
 Mgr Magdalena Wetoszka
psycholog
               • Mgr Dominika Parchotiuk
                psycholog
 Mgr Anna Kruszniewska
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
 Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
 Lic. piel. Elżbieta Czarnacka
instruktor terapii uzależnień
 Mgr Paweł Jaworski
pracownik socjalny
 
 Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Agnieszka Kamińska
 Pielęgniarki/pielęgniarze: starszy asystent specjaliści, dyplomowani
 Instruktorzy Terapii Zajęciowej
 Salowi
Oddział psychiatryczny dysponuje 40 łóżkami. Rocznie z pomocy naszego Oddziału korzysta około 700 osób.
Personel oddziału zapewnia pacjentom wysoką jakość świadczonych usług.Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich oraz psychologa i fachowej wiedzy pielęgniarskiej.