Personel Oddziału:

 Koordynator: Lek. med. Ewa Makówka
specjalista w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej
 
 Lek. med. Abdulhakim Moqbil
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 
 Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Marczak
specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii, licencjat
 
 Mgr Teresa Gören
psycholog kliniczny
 
 Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Masażysta
 

Oddział Rehabilitacji mieści się w nowo wybudowanym skrzydle parczewskiego szpitala .

Obecnie liczy 27 łóżek rozmieszczonych w salach trzy i pięcio - osobowych każda z węzłem sanitarnym . Oddział prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową w zakresie narządu ruchu. W Oddziale zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska. Rehabilitacyjne procedury medyczne wykonywane są przez zespół fizjoterapeutów pod kierunkiem lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz magistrów rehabilitacji w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym pacjenta objętego leczeniem rehabilitacyjnym.