Personel Oddziału:

• Koordynator: Lek. med. Ewa Makówka
specjalista w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej

• Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Marczak
specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii,

Oddział Rehabilitacji mieści się w nowo wybudowanym skrzydle parczewskiego szpitala .

Obecnie liczy 27 łóżek rozmieszczonych w salach trzy i pięcio - osobowych każda z węzłem sanitarnym . Oddział prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową w zakresie narządu ruchu. W Oddziale zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska. Rehabilitacyjne procedury medyczne wykonywane są przez zespół fizjoterapeutów pod kierunkiem lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz magistrów rehabilitacji w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym pacjenta objętego leczeniem rehabilitacyjnym.