Pliki do pobrania: 
  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON    000306489
 zobacz
  Zaświadczenie o nadaniu NIP  539-13-33-279
 zobacz

  Księga Rejestrowa jest dostępna pod adresem:
  Numer Księgi Rejestrowej: 000000002950

 link

  KRS jest dostępny po adresem:
  nr KRS: 0000015873

 link

  Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
  dostępny jest pod adresem:

   tekst jednolity

  link1

  link2

  link3