Pliki do pobrania:  

  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON    000306489

zobacz

  Zaświadczenie o nadaniu NIP  539-13-33-279

zobacz

  Księga Rejestrowa jest dostępna pod adresem:
  Numer Księgi Rejestrowej: 000000002950

link

  KRS jest dostępny po adresem:
  nr KRS: 0000015873

link

  Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
  dostępny jest pod adresem:

   tekst jednolity

link 1

link 2

link 3

link 4