Koordynator Oddziału
lek. med. Rościsław Muratov – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Personel Oddziału:
Z-ca koordynatora: Lek. med. Dariusz Bzoma
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Lek. med. Abdulhakim Moqbil
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Lek. med. Marcin Kowalski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiolog
Lek. med. Ryszard Mazgaj
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii, diabetolog
Dr n. med. Łukasz Wiśniowski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiolog
                  Lek. med. Andrzej Brzozowski
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii
Lek. med. Damian Dyniec
Lek. med. Artur Majcher
Lek. med. Adam Iwaniuk
w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. med. Piotr Raszczepkin
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii
Lek. med.Izabela Majkut-Muratov
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i chorób płuc
Lek. med. Wojciech Rakicki
 
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Renata Junik
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 
Pielęgniarki/pielęgniarze: specjaliści, dyplomowani
                  Opiekunowie medyczni
Salowy
 
Oddział dysponuje łącznie 38 łóżkami, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej. W oddziale znajduje się pracownia Prób Wysiłkowych i Echo serca, badań holterowskich oraz diagnostyki bezdechu sennego (polisomnografia). Prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), chorób hematologicznych oraz niektórych chorób neurologicznych. Współpracujemy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni Specjalistycznej.
Oddział jest uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i jest bazą szkoleniową dla uczniów Medycznego Studium Zawodowego.
Personel oddziału zapewnia leczonym pacjentom wysoką jakość świadczonych usług oraz troskliwą i profesjonalną opiekę lekarsko – pielęgniarską. W oddziale wdrożone są specjalistyczne procedury edukacyjne, między innymi: „Program edukacyjny chorych z cukrzycą” oraz „Program profilaktyki przeciwodleżynowej”.