Personel Oddziału:
 Koordynator: Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii
 Z-ca koordynatora: Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
Dr n. med. Beata Korzeniewska
specjalista neurolog
Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. med. Michał Polit
Lek. med. Katarzyna Żelowska
Lek. med. Olga Hołownia
mgr Agnieszka Podgórska
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Mgr Adrianna Szczuchniak
specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
Mgr Justyna Żelazek
psycholog
Mgr Iwona Daszczuk
psycholog
Mgr Magdalena Wetoszka
psycholog
               • Mgr Dominika Parchotiuk
                psycholog
Mgr Anna Kruszniewska
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień
Lic. piel. Elżbieta Czarnacka
instruktor terapii uzależnień
 Mgr Paweł Jaworski
pracownik socjalny
 
Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr piel. Agnieszka Kamińska
Pielęgniarki/pielęgniarze: starszy asystent specjaliści, dyplomowani
Instruktorzy Terapii Zajęciowej
Salowi
Oddział psychiatryczny wraz z pododdziałem dysponuje 62 łóżkami. Rocznie z pomocy naszego Oddziału korzysta około 700 osób.
Personel oddziału zapewnia pacjentom wysoką jakość świadczonych usług.Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich oraz psychologa i fachowej wiedzy pielęgniarskiej.