Personel Oddziału:

• Koordynator: Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Pielęgniarka oddziałowa lic. piel. Agnieszka Borowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oddział Leczenia Uzależnień dysponuje 40 łóżkami.
Personel oddziału zapewnia pacjentom powyżej 18 r.ż. wysoką jakość świadczonych usług. Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich, z fachowej wiedzy pielęgniarskiej, psychoterapeutów i psychologów.