Personel Oddziału:

• Koordynator: Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii

Dr n. med. Beata Korzeniewska

specjalista neurolog

Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii

Lek. med. Michał Polit

specjalista w dziedzinie psychiatrii

Lek. med. Rafał Dubiel

specjalista w dziedzinie psychiatrii

Lek. med. Olga Hołownia

specjalista w dziedzinie psychiatrii

mgr Agnieszka Dawidek
pedagog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

Mgr Monika Tracz
specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

Mgr Iwona Daszczuk
psycholog

Mgr Magdalena Wetoszka
psycholog

             • Mgr Dominika Parchotiuk
                psycholog

Mgr Anna Kruszniewska
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

Mgr piel. Elżbieta Czarnacka

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

instruktor terapii uzależnień

 Mgr Paweł Jaworski

pracownik socjalny

Pielęgniarka oddziałowa lic. Agnieszka Borowska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pielęgniarki/pielęgniarze: starsi asystenci, specjaliści, dyplomowani

Instruktorzy Terapii Zajęciowej

Sanitariusze, salowe

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień dysponuje 40 łóżkami.

Personel oddziału zapewnia pacjentom powyżej 18 r.ż. wysoką jakość świadczonych usług. Pacjenci przebywający mogą korzystać z porad lekarskich, z fachowej wiedzy pielęgniarskiej, psychoterapeutów, psychologów a także z fachowej wiedzy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.