Personel Oddziału:
• Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
• Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii
• Lek. med. Michał Polit
• Mgr Anna Kruszniewska
psycholog, specjalista terapii uzależnień
• Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
• Mgr Agnieszka Podgórska
pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
               Mgr Justyna Żelazek 
               psycholog
 
Godziny pracy:
Poniedziałek 08:00 - 14:00
Wtorek 08:00 - 14:00
Środa 08:00 - 15:00
Czwartek 08:00 - 14:00
Piątek 08:00 - 14:00
 
Oddział dysponuje 10 miejscami.
 
Pacjenci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych, a w trakcie przerwy otrzymują posiłek.
W celu przyjęcia na Oddział niezbędne są następujące dokumenty:
- skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
- Dowód osobisty,
- Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerami telefonu: 83 355 21 70, 83 355 21 72.