Personel Oddziału:

• Lek. med. Tomasz Pyter
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Anna Fałek
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Barbara Fic-Pasek
specjalista w dziedzinie psychiatrii

• Lek. med. Michał Polit

• Mgr Anna Kruszniewska
psycholog, specjalista terapii uzależnień

• Mgr Ewa Wójcik
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

• Mgr Agnieszka Podgórska

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Mgr Justyna Żelazek 

psycholog

Mgr Paweł Jaworski

pracownik socjalny

 

Godziny pracy:
Poniedziałek08:00 - 14:00
Wtorek08:00 - 14:00
Środa08:00 - 15:00
Czwartek08:00 - 14:00
Piątek08:00 - 14:00

 

Oddział dysponuje 10 miejscami.

 

Pacjenci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych, a w trakcie przerwy otrzymują posiłek.
W celu przyjęcia na Oddział niezbędne są następujące dokumenty:
- skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
- Dowód osobisty,
- Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerami telefonu: 83 355 21 70, 83 355 21 72.