Godziny pracy:
Poniedziałek08:00 - 14:00
Wtorek08:00 - 14:00
Środa08:00 - 15:00
Czwartek08:00 - 14:00
Piątek08:00 - 14:00

 

Oddział dysponuje 10 miejscami.
 
Pacjenci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych, a w trakcie przerwy otrzymują posiłek.
W celu przyjęcia na Oddział niezbędne są następujące dokumenty:
- skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
- Dowód osobisty,
- Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerem telefonu: 83 355 21 65.