Świadczymy usługi diagnostyczne w zakresie:
- badań ultrasonograficznych (USG)
Wykonujemy badania USG:
- brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, gruczołu krokowego, klatki piersiowej, opłucnej, przewodu pokarmowego, przezciemiączkowe, przezrektalne, węzłów chłonnych, tarczycy i przytarczyc, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, worka mosznowego, sutków oraz tętnic szyjnych.
Badania pracowni USG wykonywane są:
- całą dobę
Rejestracja Pracowni:
- czynna w dni robocze
- w godzinach 8.00 – 15.30
Kontakt:
Tel. (83) 355 21 92 - rejestracja
Tel. (83) 355 21 93 – pracownia ultrasonografii
Uwagi dla pacjentów:
- Przygotowanie pacjenta do badania LINK
- Warunkiem wykonania badania jest skierowanie lekarskie określające rodzaj badania
- Wyniki opisów badań USG wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w Rejestracji
- Odbieranie wyników osobiście lub przez osobę upoważnioną. W tym celu konieczne jest wypełnienie
  upoważnienia (Upoważnienie dostępne w Rejestracji Rtg lub poniżej)
 
Personel Pracowni Diagnostyki Obrazowej:
• Kierownik Prac. Diag. Obrazowej
  Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej II stopnia
 
• Lekarze:

- Andrzej Klajda - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº

- Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº

- Lekarze zatrudnieni w ramach świadczenia usług teleradiologii

 
 
 
Pracownicy zatrudnieni w pracowni RTG uczestniczą w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
Pracownia Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania dla potrzeb oddziałów szpitalnych , Poradni Specjalistycznych, NZOZ-ów.
Strategią Pracowni jest:
- jak najwyższa jakość
- jak najszerszy zakres badań
- jak najkrótszy czas oczekiwania.
 
Wyposażenie:
- Ultrasonograf ESAOTE MyLab 60 z opcją badań dopplerowskich
Pracownia Diagnostyki Obrazowej podlega kontroli w zakresie jakości . Wdrożony System Kontroli Jakości i kwalifikacje personelu Pracowni zapewniają dobrą jakość przeprowadzonych badań diagnostycznych. Gwarantujemy miłą i fachową obsługę, a także krótki czas oczekiwania na badanie.