Poradnia Chorób Wewnętrznych

Telefon do informacji: 83 3552141

Telefon do rejestracji: 83 3552173

 

Brak personelu

 

Poradnia Chorób Wewnętrznych funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizując:

- świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne – wykonywane po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym SPZOZ w Parczewie, w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.