Data Nazwa Numer sprawy  
2014.09.09 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości nie przekraczajacej równowartości 30 000 euro na dostawę wyrobów medycznych SPZOZ.V.ZP-3541/8/2014 szczegóły
2014.07.10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawę tonerów i tuszy, płyt CD i DVD, papieru ksero oraz artykułów biurowych SPZOZ.V.ZP-3541/6/2014 szczegóły
2014.05.14 Zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawę półautomatycznego defibrylatora (AED) oraz Aparatu EKG 12-odprowadzeniowego z drukarką SPZOZ.V.ZP-3541/3/2014 szczegóły
2014.03.20 Zaproszenie do złożenia oferty o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro „Oferta na świadczenie usług w zakresie konserwacji stałej dźwigów” SPZOZ.V.ZP-3541/2/2014 szczegóły