ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawę tonerów i tuszy, płyt CD i DVD, papieru ksero oraz artykułów biurowych:
2014.07.10    Zaproszenie do złożenia oferty pobierz
Załączniki zał. nr 1 - formularz ofertowy pobierz
zał. nr 2 - formularz cenowy pobierz
zał. nr 3 - ośw. wykonawcy pobierz
zał. nr 4 - wzór umowy  pobierz
2014.07.16
  Wyjaśnienia pobierz
2014.07.24   Wybór oferty pobierz