Świadczymy usługi diagnostyczne w zakresie:
- badań klasycznych rentgenowskich
Zakres Badań RTG:
Badania kontrastowe: 
-  klatka piersiowa
-  jama brzuszna
-  układ kostny
-  głowa i zatoki
-  przyłóżkowe (przy łóżku chorego)
-  urografia
-  cystografia
-  cholangiografia
-  pasaż przewodu pokarmowego
-  histerosalpingografia
Badania rentgenowskie wykonywane są:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 20.
Wyposażenie:
- Zestaw rentgenowski – Multix PRO ; firmy Siemens
- System pośredniej radiografii cyfrowej. : w skład systemu wchodzą: płyty obrazowe, czytnik pośredniej radiografii cyfrowej , konsola z monitorem dotykowym, lekarska stacja diagnostyczna.
- Aparat diagnostyczny mobilny Movix 150 HF.
Rejestracja Pracowni:
- czynna w dni robocze
- w godzinach 8.00 – 15.30
Kontakt:
Tel. (83) 355 21 92 - rejestracja
Tel. (83) 355 21 91 - pracownia rentgenodiagnostyki
Tel. (83) 355 21 85 - stacja opisowa lekarska
Uwagi dla pacjentów:
- Przygotowanie pacjenta do badania LINK
- informacje o środkach kontrastowych LINK
- Warunkiem wykonania badania w Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest skierowanie lekarskie określające rodzaj badania
- Rejestracja na badania odbywa się osobiście w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w budynku głównym szpitala na parterze
- Ze względów organizacyjnych zdjęcia rentgenowskie dla pacjentów ambulatoryjnych wykonujemy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00 i 16.00 – 20.00
- Pilne badania Rtg wykonywane są przez całą dobę bez ograniczeń godzinowych
- Wyniki opisów badań Rtg wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00 w Rejestracji
- Wyniki bez opisu wydawane są po wykonaniu badania Rtg
- Odbieranie wyników - forma elektroniczna (płyta CD/DVD), forma papierowa (opis radiologa) osobiście lub przez osobę upoważnioną. W tym celu konieczne jest wypełnienie upoważnienia (Upoważnienie dostępne w Rejestracji Rtg lub poniżej)
Personel Pracowni Diagnostyki Obrazowej:
        • Kierownik Prac. Diag. Obrazowej
         Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej II stopnia
• Kierownik Zespołu Techników:
                  Małgorzata –Anna Czubacka
• Inspektor Ochrony Radiologicznej:
   mgr Ewa Jankiewicz-Kozaczuk
• Technicy Rtg:
- Kazimiera Wardak
- Janina Czech
- Ewa Trykacz
- mgr Anna Sposób
                - Marzena Osek-Bodzak - technik elektroradiologii
               - Katarzyna Kwiatkowska - Meksuła  - st. tech. elektroradiologii

• Lekarze:
- Grzegorz Danilkiewicz - lekarz med.
- Dorota Niebrzegowska-Szal - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Andrzej Klajda - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Jolanta Martyniuk - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Joanna Strąk - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Agnieszka Mazur - lek. med.
- Justyna Antończak - lek. med.
- Maciej Zdunek - lek. med.
- Łukasz Szymczak - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Ilona Dziadko - specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej IIº
- Lekarze zatrudnieni w ramach świadczenia usług teleradiologii
• Pielęgniarki:
Anna Sienkiewicz
Jolanta Czarnacka
                  Izabela Drozdek
• Rejestracja Pracowni:
Ewa Furman
Pracownicy zatrudnieni w pracowni RTG uczestniczą w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
Wyposażenie Pracowni:
• Zestaw rentgenowski – Multix PRO, firmy Siemens
• System pośredniej radiografii cyfrowej (płyty obrazowe, czytnik pośredniej radiografii cyfrowej, konsola z monitorem dotykowym, lekarska stacja diagnostyczna
• Aparat diagnostyczny mobilny Movix 150 HF
        W pracowni obowiązuje zasada „ ALARA” (użycie minimalnej dawki promieniowania do uzyskania odpowiedniej informacji diagnostycznej)
Pracownia Diagnostyki Obrazowej podlega kontroli w zakresie jakości . Wdrożony System Kontroli Jakości i kwalifikacje personelu Pracowni zapewniają dobrą jakość przeprowadzonych badań diagnostycznych. Gwarantujemy miłą i fachową obsługę, a także krótki czas oczekiwania na badanie.
 

Wzór upoważnienia do odbioru wyniku (do wydrukowania)