DataNazwaNr sprawy 
2013.12.05 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych  szczegóły
2013.12.02 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/19/2013 szczegóły
2013.11.22  Dostawa druków o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro SPZOZ.V.ZP-3541/6/2013 szczegóły
2013.11.19Dostawa aparatu elektrochirurgicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euroSPZOZ.V.ZP-3541/4/2013szczegóły
2013.11.13Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/18/2013szczegóły
2013.11.08Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych szczegóły
2013.10.14Dostawa zestawów ginekologicznych do leczenia nietrzymania moczu u kobiet o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euroSPZOZ.V.ZP-3541/3/2013szczegóły
2013.10.04Zamówienia uzupełniające powstałe podczas budowy lądowiskaSPZOZ.V.ZP-3522/17/2013szczegóły
2013.09.19Dostawa respiratora transportowo-stacjonarnego o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euroSPZOZ.V.ZP-3541/1/2013szczegóły
2013.09.06Dostosowanie SPZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznychSPZOZ.V.ZP-3522/16/2013szczegóły
2013.08.28Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych szczegóły
2013.08.12Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz artykułów biurowychSPZOZ.V.ZP-3520/15/2013szczegóły
2013.07.02 Dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/14/2013 szczegóły
2013.06.28 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych  szczegóły
2013.06.14 Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z fizeliny SPZOZ.V.ZP-3520/12/2013 szczegóły
2013.06.06 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych - w trybie z wolnej ręki SPZOZ.V.ZP-3521/13/2013 szczegóły
2013.05.29 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych SPZOZ.V.ZP-3521/11/2013 szczegóły
2013.05.06 Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych SPZOZ.V.ZP-3520/10/2013 szczegóły
2013.04.25 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych  szczegóły
2013.04.17Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie...SPZOZ.V.ZP-3522/9/2013szczegóły
2013.04.03Kompleksowa poprawa stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego SP ZOZ ParczewSPZOZ.V.ZP-3521/8/2013szczegóły
2013.03.26 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medycznySPZOZ.V.ZP-3520/7/2013szczegóły
2013.03.21Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie...SPZOZ.V.ZP-3522/6/2013szczegóły
2013.03.01Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznychSPZOZ.V.ZP-3520/5/2013szczegóły
2013.02.15Usługa: usunięcie uszkodzeń mechanicznych, uzupełnienie brakujących elementów, czyszczenie, malowanie proszkowe łóżek szpitalnych klasycznych, łóżek dziecięcych oraz szafek przyłóżkowych, szafek przyłóżkowych z przyjacielem - rozstrzygnięty szczegóły
2013.02.11Przetarg na wynajem lokalu - rozstrzygnięty szczegóły
2013.02.06Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/4/2013szczegóły
2013.01.21Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w ParczewieSPZOZ.V.ZP-3521/3/2013szczegóły
2013.01.21Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, nabiału, drobiu, mięsa-wędliny, ryb, warzyw mrożonych i jajSPZOZ.V.ZP-3520/2/2013szczegóły
2013.01.14Dostawa zestawu laparoskopowego i diatermii elektrochirurgicznejSPZOZ.V.ZP-3520/1/2013szczegóły