Data Nazwa Nr sprawy  
2013.12.05  Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych    szczegóły
2013.12.02  Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Parczewie  SPZOZ.V.ZP-3521/19/2013  szczegóły
2013.11.22  Dostawa druków o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro  SPZOZ.V.ZP-3541/6/2013  szczegóły
2013.11.19 Dostawa aparatu elektrochirurgicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro SPZOZ.V.ZP-3541/4/2013 szczegóły
2013.11.13 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/18/2013 szczegóły
2013.11.08 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych   szczegóły
2013.10.14 Dostawa zestawów ginekologicznych do leczenia nietrzymania moczu u kobiet o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro SPZOZ.V.ZP-3541/3/2013 szczegóły
2013.10.04 Zamówienia uzupełniające powstałe podczas budowy lądowiska SPZOZ.V.ZP-3522/17/2013 szczegóły
2013.09.19 Dostawa respiratora transportowo-stacjonarnego o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro SPZOZ.V.ZP-3541/1/2013 szczegóły
2013.09.06 Dostosowanie SPZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych SPZOZ.V.ZP-3522/16/2013 szczegóły
2013.08.28 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych   szczegóły
2013.08.12 Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz artykułów biurowych SPZOZ.V.ZP-3520/15/2013 szczegóły
2013.07.02  Dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie  SPZOZ.V.ZP-3521/14/2013  szczegóły
2013.06.28  Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych    szczegóły
2013.06.14  Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z fizeliny  SPZOZ.V.ZP-3520/12/2013  szczegóły
2013.06.06  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych - w trybie z wolnej ręki  SPZOZ.V.ZP-3521/13/2013  szczegóły
2013.05.29  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych  SPZOZ.V.ZP-3521/11/2013  szczegóły
2013.05.06  Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych  SPZOZ.V.ZP-3520/10/2013  szczegóły
2013.04.25  Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych    szczegóły
2013.04.17 Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie... SPZOZ.V.ZP-3522/9/2013 szczegóły
2013.04.03 Kompleksowa poprawa stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego SP ZOZ Parczew SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013 szczegóły
2013.03.26 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny SPZOZ.V.ZP-3520/7/2013 szczegóły
2013.03.21 Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie... SPZOZ.V.ZP-3522/6/2013 szczegóły
2013.03.01 Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych SPZOZ.V.ZP-3520/5/2013 szczegóły
2013.02.15 Usługa: usunięcie uszkodzeń mechanicznych, uzupełnienie brakujących elementów, czyszczenie, malowanie proszkowe łóżek szpitalnych klasycznych, łóżek dziecięcych oraz szafek przyłóżkowych, szafek przyłóżkowych z przyjacielem - rozstrzygnięty   szczegóły
2013.02.11 Przetarg na wynajem lokalu - rozstrzygnięty   szczegóły
2013.02.06 Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/4/2013 szczegóły
2013.01.21 Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Parczewie SPZOZ.V.ZP-3521/3/2013 szczegóły
2013.01.21 Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, nabiału, drobiu, mięsa-wędliny, ryb, warzyw mrożonych i jaj SPZOZ.V.ZP-3520/2/2013 szczegóły
2013.01.14 Dostawa zestawu laparoskopowego i diatermii elektrochirurgicznej SPZOZ.V.ZP-3520/1/2013 szczegóły