Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Parczewie
2013.02.06OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załącznikizałącznik nr 1  pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4pobierz
Załącznik nr 5pobierz
Załącznik nr 6 pobierz
Załącznik nr 7pobierz
2013.02.07 Modyfikacja SIWZpobierz
 Załącznik nr 5 po modyfikacji SIWZpobierz
2013.02.25 Wybór najkorzystniejszej ofertypobierz
2013.03.04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz
2013.04.15 Sprostowanie ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz