Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny:
2013.03.26OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie z art 22 ust 1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie z art 24 ust 1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie karta charakterystykipobierz
Załącznik nr 8 - oświadczenie dopuszczeniapobierz
2013.03.27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 1pobierz
Zmodyfikowany załącznik nr 2pobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2013.04.03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
Załącznik nr 2 po modyfikacjipobierz
2013.04.15 Wybór oferty najkorzystniejszejpobierz
2013.04.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz
2013.04.29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniapobierz