Zamówienia uzupełniające powstałe podczas budowy lądowiska:
2013.10.04 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowypobierz
2013.10.08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz